Smluvní zdravotní pojišťovny:

 

V současné době stále pokračují jednání o navázání smluvních vztahů s jednotlivými pojišťovnami. Intenzivně se snažíme přesvědčit zainteresované strany o významu a potřebnosti ambulance tohoto spektra poskytované péče, o čemž nás mj. neustále přesvědčují naši spokojení klienti i zájemci, které jsme s politováním museli odmítnout, neboť si nemohli dovolit vyšetření nebo konzultaci u nás v režimu plného hrazení.

Dosud se nám podařilo navázat smluvní vztah pouze se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda (209): www.zpskoda.cz 

 

Do doby uzavření smluv s dalšími pojišťovnami ošetříme jejich klienty za přímou úhradu (viz Ceník).

Kontakt

ONKOLOGIE Bona Dea, s.r.o. Halasovo nám 597/1
638 00 Brno
730 171 299
info@onkologiebd.cz